ام اس ان چت

هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند .

شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست